Charity

Diecézní charita Litoměřice

Adresa: Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice
Telefon: (+420) 416 731 452, (+420) 731 551 531
E-mail: info@ltm.charita.cz
Web: http://www.dchltm.cz/
IČ: 40229939
Ředitelka: Mgr. Karolína Wankovská, DiS.
tel.: (+420) 416 735 606, (+420) 731 551 531, e-mail: karolina.wankovska@ltm.charita.cz
Prezident: P. Mgr. Ing. Leo Gallas, Ph.D., O.Cr.

Charity v litoměřické diecézi

Přehled charit, charitních zařízení a informace o nich najdete na webových stránkách Diecézní charity Litoměřice.