Katedrální kapitula u sv. Štěpána v Litoměřicích

Adresa

Katedrální kapitula u sv. Štěpána v Litoměřicích
Dómské náměstí 9/9
412 01 Litoměřice
IČ: 46771930
e-mail: kapitula@dltm.cz
www: www.kapitula-ltm.cz
zřizovatel: Biskupství litoměřické
statutární orgán: probošt kapituly, pověřený kanovník (děkan)

Členové kapituly

Probošt kapituly a kanovník königseggiánský I.

J. M.  can. Józef Szeliga
Římskokatolická farnost - děkanství u Všech Svatých Litoměřice
Mostecká 225/5
412 01 Litoměřice
tel.: (+420) 416 707 555
mobil: (+420) 777 020 426
e-mail: jw.szeliga@gmail.com

Děkan kapituly a kanovník hilleánský

J. M. can. Martin Davídek
Dómské náměstí 4
412 01 Litoměřice
mobil: (+420) 604 744 373
e-mail: davidek@dltm.cz

Homilie J.M. can. ICLic. Mgr. Martina Davídka 

Kanovník svatoštěpánský II.

J. M. can. Jiří Hladík O.Cr.
Římskokatolická dómská farnost u sv. Štěpána
Dómské náměstí 3
412 01 Litoměřice
tel.: (+420) 416 707 537
mobil: (+420) 731 402 532
e-mail: hladik@dltm.cz

Homilie J.M. can. Jiřího Hladíka, O.Cr.

Kanovník královský

J. M. can. Karel Havelka
Římskokatolická farnost Žitenice
čp. 29
411 41 Žitenice
mobil: (+420) 732 660 211

Kanovník ceynoviánský

J. M. can. Werner Horák
Římskokatolická farnost - děkanství Louny
Beneše z Loun 136
440 13 Louny
tel.: (+420) 415 652 395
e-mail: werner.horak@farnostlouny.com

Kanovník schleinitziánský

J. M. can. Václav Vlasák
Římskokatolická farnost - děkanství Turnov
Děkanská 87
511 01 Turnov
tel.: (+420) 481 321 179

Kanovník königseggiánský II.

J. M. can. Rudolf Repka
Římskokatolická farnost Cvikov
Sad 5. května 127
471 54 Cvikov
mobil: (+420) 603 327 159
e-mail: rudarepka@seznam.cz


Čestní kanovníci:

J. M. can. Grzegorz Czerny
Římskokatolická farnost - děkanství Litvínov
Masarykovo náměstí 38/2
436 01 Litvínov
mobil: (+420) 725 194 215
e-mail: g.czerny@seznam.cz

J. M. can. Viliam Matějka
Římskokatolická farnost - děkanství Česká Lípa - in urbe
Hrnčířská 721/44
470 01 Česká Lípa
tel.: (+420) 487 822 017
e-mail: matejkaviliam@seznam.cz

J. M. can. Miroslav Šimáček
Římskokatolická farnost - arciděkanství Ústí nad Labem
Bílinská 110/3
400 01 Ústí nad Labem
tel.: (+420) 475 209 303
e-mail: simacek.mr@gmail.com

950 let litoměřické kapituly

Autor: Jaroslav Macek
Kniha se věnuje 950. výročí založení litoměřické kapituly.
Vydavatel: Karmelitánské nakladatelství s.r.o.
Knihu je možné zakoupit v recepci biskupské kurie v Litoměřicích - Dómské nám. 9.