Diecézní časopis Zdislava

Přivítáme pomoc zájemců, kteří chtějí prezentovat svoji farnost a informovat o jejích aktivitách. Napište nám, posílejte fotografie, informujte nás o chystaných akcích na adrese zdislava@dltm.cz, zajímavosti otiskneme.

Adresa pro zasílání článků

  • v elektronické podobě: zdislava@dltm.cz
  • v listinné podobě: Redakce Zdislava, Dómské náměstí 9, 412 88 Litoměřice  

Upozornění: Redakce si vyhrazuje právo zaslané příspěvky zkrátit. Nevyžádané zaslané materiály nevracíme.

Redakce

Objednávky a distribuce: 


Objednávky písemně na adrese:  Redakce Zdislava, Dómské náměstí 9, 412 88 Litoměřice, 
e-mailem na zdislava@dltm.cz 
 
V roce 2024 vyjdou čtyři čísla. Cena jednoho čísla je 50 Kč. Předplatné na celý rok je 200 Kč. 
Distribuci časopisu zajišťuje Biskupství litoměřické

Číslo účtu pro platbu:  123-1002148329 / 0800
  
Variabilní symbol:  604015
Specifický symbol = číslo odběratelenový odběratel své číslo zjistí po objednávce na: zdislava@dltm.cz


Ročník 2023

260863           268840

     Zdislava 2023/3            Zdislava 2023/4: 1-21; 22-40 

223033

          249991          

     Zdislava 2023/1          Zdislava 2023/2: 1-23; 24-48


Ročník 2022

203995

       212001
     Zdislava 2022/3                   Zdislava 2022/4-5

172399

          195130

     Zdislava 2022/1      Zdislava 2022/2: 1-17; 18-32


Archiv starších ročníků: