Jak nás podpořit


„Jak nás podpořit"

Stále častěji se ozývá otázka přátel a dobrodinců Diecéze litoměřické, jaké jsou možnosti a způsoby účinné podpory např. diecézních pastoračních projektů, života ve farnostech včetně podpory církevních škol. Provždy platí, že nejcennější pomoc je ta, která vychází z podnětu ušlechtilého lidského srdce, i když by byla jen relativně nepatrná. Každý dárce chce nejprve vědět, komu a čemu pomáhá a následně pak oprávněně očekává, že s jeho darem bylo naloženo čestně.

Tato sekce webových stránek našeho biskupství a diecéze nabídne informace o možnostech pomoci pastoračním aktivitám, o nových knihách a CD, o úspěšně dokončených pastoračních projektech, o sponzorech, dárcích a bude přinášet i přehled sbírek.

Jsem přesvědčen o tom, že vzájemné mezilidské pouto bývá vždy pevnější, pokud dárci a obdarovaní více o sobě vědí.

Všem našim dobrodincům i všem potřebným ze srdce žehnám.

+ Jan BAXANT

Biskupství litoměřické

Biskupství litoměřické bylo založeno roku 1655 papežem Alexandrem VII. a jeho úkolem je koordinovat a rozvíjet charitativní, pastorační, školské, stavební a jiné aktivity na území litoměřické diecéze a poskytovat podporu společenstvím místní církve. Veškerá činnost je financována za pomoci státních dotací, grantů, sponzorských darů, sbírek a výnosů z nájemného.

Biskupství litoměřické a projekty probíhající v jednotlivých farnostech na území litoměřické diecéze můžete podpořit modlitbou, finančním či věcným darem, dobrovolnickou prací nebo jinou účastí na projektech.

Za jakoukoli podporu předem děkujeme.