Ke stažení

Z ordinariátu

17683  17684 Vizitační protokol.pdf / .doc
17683  17684 Přihláška do kněžského semináře.pdf/ .doc
17683   17684 Protokol o předání farnosti.pdf / .doc
17685 Protokol o předání více farností.xls

Z kancléřství

Obecné

17683 Fotografování v kostele při liturgických úkonech.pdf
17683 Stanovy ekonomické rady farnosti.pdf
17683 Směrnice o heraldických znacích církevně právnických osob litoměřické diecéze

Příloha směrnice o heraldických znacích

Formuláře pro duchovní správu

17683 Hlášení úkonů duchovní správy za rok 2023 - aktivní formulář.pdf
17684 Potvrzení o křtu.doc
17683  17684 Křestní zápis dítěte.pdf / .doc
17683  17684 Křestní zápis dospělého katechumena.pdf / .doc
17684 Zápis žádosti o církevní sňatek.doc
17684 Potvrzení o sňatku.doc
17683  17684 Žádost o křest dospělé osoby.pdf / .doc
17683  17684 Žádost o přijetí do římskokatolické církve - conversio.pdf / .doc
17683  17684 Biřmovací lístek.pdf / .doc
17683  17684 Žádost o dovolení k přijímání svátostí.pdf / .doc
17684 Ne Temere.docx

Manželské záležitosti

17684   Dispens - disparitatis cultus, smíšené manželství, asistence, ohlášky
17684   Žádost o konvalidaci - prosté zplatnění manželství
17684   Žádost o prohlášení neplatnosti manželství z důvodu nedostatku formy
17684   Privileqium paulinum- zrušení manželství mezi dvěma nepokřtěnými ve prospěch víry strany, která přijala křest a chce uzavřít nové manželství
17684   Žádost o zplatnění manželství v základu - Sanatio in radice


17684
Automobil (Kirche in Not)

Pozn.: Tento formulář slouží jen jako osnova žádosti, která musí být napsána v němčině a zaslána ke schválení na biskupství, odkud je pak odeslána na Kirche in Not.


17684  
Kanonická mise
Pokyny: Katechetické směrnice ČBK z roku 1994 str. 25: "Bez kanonické mise nesmí nikdo provádět oficiálně náboženskou výchovu na školách ani farní katecheze."
O kanonické mise pro své katechety či pastorační asistenty, kteří ve farnosti vyučují náboženství, žádají písemně duchovní správcové na biskupství každý rok před začátkem nového školního roku.

Žádosti zasílejte na adresu:
Biskupství litoměřické, Dómské náměstí 1/1, 412 01 Litoměřice

Postup při povolování koncertů

                                                17683 17684
Koncert.pdf / .docx
 1. Pořadatel koncertu řádně vyplní žádost o koncert. V žádosti musí být vždy uveden podrobný program koncertu.
 2. Pořadatel předloží vyplněnou žádost správci farnosti, ve které se má koncert konat.
 3. Správce farnosti se ke konání koncertu vyjádří a pokud s jeho konáním souhlasí, zašle žádost na biskupství.
 4. Z biskupství se potvrzená žádost pošle zpět správci farnosti - a to ve dvou provedeních: v originále, který sem byl zaslán, a také v kopii. Kopie je pro agendu farnosti, takže si ji správce nechá, potvrzený originál pak předá pořadateli koncertu.

Ekonomické záležitosti

Obecné

17683   17685 Závazný účtový rozvrh farností 2019.pdf / .xlsx
17683 Závazný účtový rozvrh farností 2017.pdf
17683 Závazný účtový rozvrh farností 2016.pdf
17684 Žádost o dovolenou.doc

Plošné pojištění majetku diecéze a farností

17684 Hlášení škody.doc

Inventarizace majetku

17683 Směrnice o inventarizaci.pdf
17683  17684 Inventarizace - vzor č.1.pdf.doc
17683  17685 Inventarizace - vzor č. 2.pdf .xls
17683  17684 Inventarizace - vzor č. 3.pdf.doc
17683  17684 Inventarizace - vzor č. 4.pdf .doc
17683  17684 Inventarizace - vzor č. 5.pdf.doc
17683  17684 Inventarizace - vzor č. 6.pdf.doc

Stavební agenda

Obecné

17683  17684 Prohlášení o finančním krytí akce.pdf .doc
17683  17685 Žádost o příspěvek na opravy.pdf . xls
17684 Žádost o schválení záměru k realizaci - vzor.doc

Seznam kostelů a kaplí litoměřické diecéze

17685 Seznam kostelů a kaplí litoměřické diecéze . xls

Všeobecná pravidla:

 1. Výše uvedené druhy žádostí posílejte na adresu:
  Biskupství litoměřické
  Dómské náměstí 1/1
  412 01 Litoměřice
  (neadresujte přímo na otce biskupa či generálního vikáře) 

 2. Formuláře žádostí vyplňujte čitelně (nejlépe na PC) a uvádějte všechny požadované údaje! Je-li žádost vyplněna řádně, není již potřeba přikládat jakékoli další písemnosti (v případě nutnosti používejte jako přílohy pouze kopie úředních dokladů, nikoli originály).

 3. Žádost zasílejte v dostatečném časovém předstihu - nejméně 3 týdny.

Dokumenty vydané Českou biskupskou konferencí

si můžete stáhnout na stránkách ČBK - cirkev.cz.
Červená řada: obsahuje dokumenty vydávané vatikánskými dikastérii (tj. papežských kongregací, rad a komisí)
  Zelená řada: obsahuje publikace související s papežem Janem Pavlem II.
  Hnědá řada: obsahuje dokumenty vydávané papežem
  Fialová řada: obsahuje dokumenty vydávané ČBK
Acta ČBK: obsahují souhrn dokumentů různého charakteru včetně papežských poselství

Prohlížeč souborů PDF - Adobe Reader si můžete stáhnout zde.