Restaurovaný mobiliář v kostele sv. Vavřince v Mělníku

Dominik Faustus 30.května 2024

V kostele sv. Vavřince v Mělníku – Pšovce pokračovalo v letech 2015–2023 restaurování kazatelny, bočního oltáře sv. Josefa a bočního oltáře sv. Jana Nepomuckého. Mobiliář byl zrestaurován z Programu restaurování movitých kulturních památek Ministerstva kultury České republiky. Restaurování navazuje na obnovu mobiliáře kostela sv. Vavřince po povodních v roce 2002. Při restaurování po povodních se našly v lodi kostela dva boční iluzivně malované oltáře s výjevy Ukřižování a se sv. Janem Nepomuckým. Nyní jsou vedle sebe umístěny zrestaurované i iluzivní oltáře. Restaurátorské práce provedli Martin Zmeškal a MgA. Magdaléna Sedlecká Rečová.

Kostel sv. Vavřince, Mělník-Pšovka

Foto: Magda Černá